Å være i aktivitet. Å være sammen med andre.
Noen trenger hjelp for å få dette til, og støttekontakten er hjelperen som gjør det mulig.

Logo for Høgskolen i Bergen Logo for Helsedirektoratet