Deltakere med ulike behov

De som får støttekontakt er avhengig av assistanse for å kunne få en aktiv og meningsfylt fritid sammen med andre. Støttekontakten er en hjelper som gjør det mulig for deltakeren å ta del i aktiviteter sammen med andre: å gå på en konsert, trene, gå tur…eller bare prate over en kopp kaffe.

Det er ulike grunner til at et menneske trenger støttekontakt. Noen har en form for funksjonshemming, andre befinner seg i en vanskelig periode i livet. De det gjelder kan være mennesker i ulike aldre.

Det er kommunen som avgjør hvem som har rett på støttekontakt, og de følger statlige retningslinjer. Det brukes skjønn i hvert enkelt tilfelle.

Hjelpen kan gis enten individuelt, i en gruppe eller i samarbeid med en frivillig organisasjon. Den skal utformes i nært samarbeid med personen som trenger den, og med utgangspunkt i de ønskene og interessene som vedkommende har. «Brukermedvirkning» kalles dette ofte. Men ikke alle liker betegnelsen bruker. Vi tror deltaker er en betegnelse som dekker bedre. Det viktige er at menneskene det gjelder får utfolde seg, blir møtt med respekt og føler seg verdsatt i møtet med andre.

 

LES MER I FORDYPNINGSHEFTE