Filmer om veiledning

Her finner du ni dramatiserte filmer som viser ulike veiledningssituasjoner. Filmene er forbeholdt bruk i sammenheng med opplæring.

«Kristian» blir innkalt til veileder. Han en vernepleierstudent på 25 år og er støttekontakt for Pål, en mann på 30 år med mye angst og depresjon. Kristian er frustrert over kommunens tilbud til Pål.

«Kristian» og «Pål» er sammen hos veileder. De er uenige om hva de skal gjøre når de er sammen.

Mor til «Emma» ringer til veileder. Emma er 5år, har Cerebral Parese. Mor er bekymret og beklager seg over avlastningsforeldrene.

«Emmas» avlastningsforeldre møter veileder for å få formidle sine synspunkter og få avklart ansvar.

«Randi» møter veilederen sin. Veileder er nettopp ansatt og har fått i oppgave å innkalle alle støttekontaktene i kommunen. Randi har vært støttekontakt i 2 år for Lise på 16 år. Lise har diagnosen ADHD og har atferdsproblemer.

«Randi» og veilederen snakker om krevende situasjoner og grensesetting.

«Mor» i besøkshjem kontakter veileder for å fortelle om en episode som plager henne: Mor til Tore på 3 år var ruset sist gang hun kom for å hente gutten. «Besøksmor» lovet mor til Tore å ikke fortelle dette, men velger å gjøre det likevel.

«Anne» på 19 år er rekruttert fra en svømmeklubb for å være støttekontakt for Inger på 25 år. Inger er psykisk utviklingshemmet. Veileder inviterer Anne for å gjennomgå kontrakt.

«Anne» og veilederen snakker sammen. Hennes vanligste utsagn er at alt går greit, men det viser seg at hun har kommet i en kinkig situasjon med å låne bort penger til Inger.

Filmene er utarbeidet av Reidun Hafstad, Kristin Andresen Soldal, Inger Helen Midtgård og Hege Hansen
Skuespillere: Inger Helen Midtgård, Hege Hansen, Stein Eilertsen, Steinar Soldal, Kristin Andresen Soldal.
Produksjon: Mediesenteret 2007

 

Kristian
Veileder innkaller Kristian, en vernepleierstudent på 35 år. Han er støttekontakt for Pål, en mann på 30 år med mye angst og depresjon. Kristian er veldig frustrert over kommunens tilbud til Kristian.

Last ned filmen (Høyreklikk på lenken og velg «Lagre mål/lenke som..»)

 

Kristian og Pål
Kristian og Pål er sammen hos veileder. De er uenige om hva de skal gjøre når de er sammen.

Last ned filmen (Høyreklikk på lenken og velg «Lagre mål/lenke som..»)

 

Mor til Emma
Veileder får telefon fra mor til Emma. Hun er 5år, har CP. Mor er bekymret og beklager seg over avlastningsforeldrene.

Last ned filmen (Høyreklikk på lenken og velg «Lagre mål/lenke som..»)

 

Emmas avlastningsforeldre
Veileder formidler bekymring og avklarer ansvar.

Last ned filmen (Høyreklikk på lenken og velg «Lagre mål/lenke som..»)

 

Randi

Veileder er nettopp ansatt og har fått i oppgave å innkalle alle støttekontaktene i kommunen. Randi har vært støttekontakt i 2 år for Lise på 16 år. Lise har diagnosen ADHD og har atferdsproblemer.

Veileder innkaller Randi på nytt etter noen uker. Hva gjør veileder for at Randi skal få tillit til henne?

Last ned filmen (Høyreklikk på lenken og velg «Lagre mål/lenke som..»)

 

Randi  og veilederen
Veileder har nok en samtale med Randi.

Last ned filmen (Høyreklikk på lenken og velg «Lagre mål/lenke som..»)

 

«Mor» i besøkshjem
«Besøksmor Mette» kontakter veileder for å fortelle om en episode som plager henne: Mor til Tore på 3 år var ruset sist gang hun kom for å hente gutten. «Mette» lovet mor til Tore å ikke fortelle dette, men velger å gjøre det likevel.

Last ned filmen (Høyreklikk på lenken og velg «Lagre mål/lenke som..»)

 

Anne
Anne på 19 år er rekruttert fra en svømmeklubb for å være støttekontakt for Inger på 25 år. Inger er psykisk utviklingshemmet. Veileder inviterer Anne for å gjennomgå kontrakt.

Last ned filmen (Høyreklikk på lenken og velg «Lagre mål/lenke som..»)

 

Anne og veilederen
Anne blir innkalt til veiledning. Hennes vanligste utsagn er at alt går greit..

Last ned filmen (Høyreklikk på lenken og velg «Lagre mål/lenke som..»)