Informasjonsmøte

Fritid med mening er i bruk på ulikt vis i mange kommuner. Nedenfor finner du et eksempel fra Lørenskog der nettressursen blir vist fram på et informasjonsmøte for støttekontakter. Kommunen planlegger dessuten en kursrekke for støttekontaktene, og de håper at noen smakebiter fra Fritid med mening kan sette ideene i sving.

 

Møteleders manus for informasjonsmøtet:

Informasjonsmøte om bruk av nettressursen Fritid med mening, Lørenskog 18. september kl. 1900-2000, i Kommunestyresalen

Velkommen til dette informasjonsmøtet, for alle støttekontakter, i Lørenskog kommune. Dere er mange, omkring 270 aktive vedtak om individuell støttekontakt, i tillegg til noen få (ca. 10) i grupper og kun 2 knyttet til inkludering i  organisasjon. I kveld er dere påmeldt 146 støttekontakter. Det er veldig, veldig bra. Kommunen er stor (ca. 33.000 innbyggere), og det er etter hvert mange tilbud knyttet til fritidsaktiviteter, kultur og friluftsliv i kommunen. I denne kommunen bruker vi begrepene støttekontakt/fritidskontakt.

Vi vil bruke én time nå, på en gjennomgang av nettressursen prosjekt.hib.no/fritidmedmening som ble lansert av Høgskolen i Bergen i juni 2011. Opplæringsprogrammet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet, som vil drifte nettstedet fra årsskiftet 2013/2014.

Mot slutten av informasjonsmøtet noterer dere ned litt om det dere ønsker å lære mere om, knyttet til arbeidet som støttekontakt. Vi går igjennom det dere gir oss i etterkant, og lager kurs i forhold til dette, etter nyttår. Fortrinnsvis basert på: prosjekt.hib.no/fritidmedmening

Kort presentasjon av ansvarlig for støttekontaktordningen i Lørenskog Terje – og NAV-sosial sin ene saksbehandler på feltet; Siri!

 1. Intro, presentasjon av informasjonsmøtets ledere, og så: Først presentere innholdet på nettressursen (totalt 15 minutter). Sett i gang demonstrasjonsfilmen som kort presenterer nettstedet (direkte kobling ligger i lysbilde 6):Innhold (vise dette fra nettstedet, på storskjerm):Bruke tid på å se Kumar og Magnus i plenum (10 minutter)Bruke tid til å se filmene om Kumar og Magnus i  plenum (ca. 10 min.)Bruke tid på å se filmene om Kumar og Magnus i plenum (10 min.)
  1. 7 filmer, info. Tekster om disse
  2. Ett fordypningshefte med henvisninger til filmene
  3. Ett kurslederhefte (ideer/opplegg for kurs og veiledning av støttekontakter, samt hvordan bruke ressursen prosjekt.hib.no/fritidmedmening)
  4. Dramatiserte veiledningsfilmer
 2. Utveksle synspunkter med den du sitter ved siden av: Hva kaller vi hverandre? Nye begreper å ta i bruk for å minke stigmatiseringen ved å ha «støttekontakt» (7 + 7 minutter).
 3. Aktuelle temaer fra Fordypningsheftet, til bruk på kurskvelder. Terje og Siri gir noen eksempler; hva er etikk? Hvordan opparbeide en etisk væremåte?, taushetsplikt og behov for veiledning (10 minutter)
 4. Takk for i kveld! Bruk de siste fem minuttene på arket dere fant på stolen da dere kom i kveld. Vel hjem – og lykke til i arbeidet som støttekontakt! I løpet av november får dere tilbud om ca. to ulike kursopplegg som vil strekke seg i tid, fra januar til mars 2014.

 

Møteleder har laget en Powerpoint-presentasjon som hun viser mens hun snakker. Den fiVelkommennner du her:

LAST NED PRESENTASJON