3 kurskvelder med ulike tema

Fritid med mening er i bruk på ulikt vis i mange kommuner. Nedenfor finner du et eksempel fra Askøy. En serie på tre kurskvelder har fått dette innholdet:
1. Taushetsplikt
2. Aktiviteter – hva gjør vi sammen
3. Tema bestemt av deltakerne

 

Kurskveld 1 (2,5 timer): Taushetsplikt

Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema taushetsplikt, er den første i en kursrekke på tre. Kurskveld to handler om «aktiviteter- hva gjør vi sammen», og kurskveld tre foreslår vi at dere lager til etter støtte- og fritidskontaktenes ønske. Behovene lokalt vil variere, for noen kan det for eksempel være greit med et førstehjelpskurs, for andre kan en temakveld om brukermedvirkning være aktuelt. Andre igjen kan være opptatt av fysisk aktivitet for mennesker som har behov for aktivitetshjelpemiddel og annen form for tilrettelegging. Derfor legger vi opp til at kurskveld 3 blir til etter lokale behov.

Temakveld 1 om taushetsplikt og temakveld 2 om aktiviteter -hva gjør vi sammen, kan både brukes som enkeltstående kurskvelder eller som vi foreslår her en rekke på tre. Det avhenger av dere har av tid og kapasitet i deres kommune.

Gjennomgående i teksten finner dere to overskrifter. «Instruksjon til kursholder» og «tekst til kursholder», vi gjort dette for å gjøre teksten oversiktlig og ryddig for dere. Se også kurslederheftet som er utarbeidet og som dere finner på prosjekt.hib.no/fritidmedmening her er det mange gode tips til dere som skal være kursledere.

Lykke til med kurset!

LAST NED OPPLEGG FOR KURSKVELD 1 (PDF)

LAST NED PRESENTASJON (BOKMÅL)

LAST NED PRESENTASJON (NYNORSK)

 

Kurskveld 2 (2,5 timer): Aktiviteter – hva gjør vi sammen

Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema «Aktiviteter- hva gjør vi sammen» er den andre i en kursrekke på tre. Første kurskveld hadde tema taushetsplikt. Kurskveld 3 foreslår vi at dere lager til etter støtte- og fritidskontaktenes ønske. Behovene lokalt vil variere, for noen kan det for eksempel være greit med et førstehjelpskurs, for andre kan en temakveld om brukermedvirkning være aktuelt. Andre igjen kan være opptatt av fysisk aktivitet for mennesker som har behov for aktivitetshjelpemiddel og annen form for tilrettelegging. Derfor legger vi opp til at kurskveld 3 blir til etter lokale behov. Se kurslederheftet s. 5 for generelle tips om å holde kurs og side 3. om praktiske tips knyttet til bruk av nettressursen prosjekt.hib.no/fritidmedmening. Hjelp til å lage kurskveld 3 finner dere i kurslederheftet kapittel 2 « Ulike kursopplegg». På side 15 i heftet kan dere se tips til hvordan filmene på fritid med mening kan knyttes til ulike tema. På side 9-15 er det laget til spørsmål dere kan bruke til hver av filmene.

Temakveld 1 om taushetsplikt og temakveld 2 om aktiviteter -hva gjør vi sammen, kan både brukes som enkeltstående kurskvelder eller som vi foreslår her, i en rekke på tre. Det avhenger av dere har av tid og kapasitet i deres kommune.

Gjennomgående i teksten finner dere to overskrifter. «Instruksjon til kursholder» og «tekst til kursholder», vi har gjort dette for å gjøre teksten oversiktlig og ryddig for dere. Se også kurslederheftet som er utarbeidet og som dere finner på prosjekt.hib.no/fritidmedmening her er det mange gode tips til dere som skal være kursledere.

Lykke til med kurset!

LAST NED OPPLEGG FOR KURSKVELD 2 (PDF)

LAST NED PRESENTASJON (BOKMÅL)

LAST NED PRESENTASJON (NYNORSK)

 

Kurskveld 3 : Tema bestemt av deltakerne

Kurskveld 3 foreslår vi at dere lager til etter støtte- og fritidskontaktenes ønske. Behovene lokalt vil variere, for noen kan det for eksempel være greit med et førstehjelpskurs, for andre kan en temakveld om brukermedvirkning være aktuelt. Andre igjen kan være opptatt av fysisk aktivitet for mennesker som har behov for aktivitetshjelpemiddel og annen form for tilrettelegging. Derfor legger vi opp til at kurskveld 3 blir til etter lokale behov. Se kurslederheftet side 5 for generelle tips om å holde kurs og side 3 om praktiske tips knyttet til bruk av nettressursen fritidmedmening.no. Hjelp til å lage kurskveld 3 finner dere i kurslederheftet kapittel 2 « Ulike kursopplegg». På side 15 i heftet kan dere se tips til hvordan filmene på fritid med mening kan knyttes til ulike tema. På side 9-15 er det laget til spørsmål dere kan bruke til hver av filmene.

Lykke til med kurset!