Avtaler gir trygghet

Når en støttekontakt påtar seg et oppdrag, blir det opprettet en skriftlig avtale som regulerer innholdet i samværet. Det er kommunens representant som har ansvar for å utforme den, og den er til nytte både for kommunen og støttekontakten.

Det å være støttekontakt innebærer å ha et oppdrag som ofte skiller seg fra annet arbeid, først og fremst fordi det vanligvis er snakk om få timer i uken. I mange situasjoner er man dessuten alene med den eller de man er støttekontakt for og man må selv utforme hvordan samværet skal være. Dermed blir det særlig viktig at det foreligger en kontrakt eller en avtale som regulerer innholdet i samværet. Det kan dreie seg om hvor mange timer i uken man skal møtes, hva som er målet for oppdraget, hvordan timene skal benyttes, lønn, hvilke utgifter man får dekket og hvilke rettigheter og plikter støttekontakten har.

Støttekontakten undertegner en taushetserklæring. Slik kan den som får hjelp være trygg på at uvedkommende ikke får opplysninger som ikke er ment for utenforstående. Det vil vanligvis være nødvendig å snakke grundig om hvordan dette kan løses i praksis både før man starter som støttekontakt og etter hvert med veileder. Kommunen har ansvar for at dette blir gjort, men i blant må støttekontakten selv ta initiativ.

 

LES MER I FORDYPNINGSHEFTE