Fritid, kultur og aktivitet

Fritid er et ord som gir mening for alle som er i jobb. Men for en som er hjemme hver dag, og kanskje er isolert og ensom, kan begrepet være meningsløst fordi dagene oppleves som like og ensformige. Støttekontaktens oppgave er å bidra til at mennesker får tid og opplevelser sammen med andre, og på den måten opplever at fritid blir et avbrekk de kan glede seg til.

Som regel blir det laget en avtale om støttekontaktens oppgave og hva samværet skal gå ut på. Men i blant vil det være aktuelt å planlegge underveis.  Da er det viktig å lytte til ønsker hos den som trenger hjelp. Av og til vil det i tillegg være naturlig å spørre pårørende eller ansatte i et bofellesskap om råd om passende aktiviteter.

Det vil være en god ide for støttekontakten å skaffe seg kunnskap om de tilbudene som finnes i nærmiljøet. I kommunene finnes det oversikt over aktiviteter, lag og foreninger. Det kan være aktiviteter som hvem som helst kan være med på, eller aktiviteter for mennesker som trenger ekstra assistanse. Dette kan ofte være et godt utgangspunkt for å tenke over aktiviteter som kan være hyggelige å gjøre sammen. I noen sammenhenger vil personen som får hjelp, bli inkludert i en organisasjon eller få utvidet nettverket sitt på andre måter. Da kan støttekontakten etter hvert bli overflødig.

 

LES MER I FORDYPNINGSHEFTE