Autisme - til ettertanke
Autisme - til ettertanke
Autisme - til ettertanke

Hva ville det kreve av deg å være støttekontakt for Anna?

Den enkelte har aldri
med et annet menneske å gjøre
uten at han holder noe av dets liv
i sin hånd
.

–  K.E. Løgstrup  –

Se filmen om Anna

Sitatet er hentet fra K. E. Løgstrup Den etiske fordring (2000). Oversatt av Bodil Engen. Cappelen Forlag.