Jenny - til ettertanke
Jenny - til ettertanke
Jenny - til ettertanke

Hva tenker du om synspunktene til faren til Jenny?

SEBRA
Jeg spurte en gang en sebra:
Er du sort med hvite striper
eller hvit med sorte striper?
Og sebraen så på meg og sa:
Er du sterk med svake sider
eller svak med sterke sider?
Er du god med onde påfunn
eller ond med gode påfunn?
Er du glad med triste dager
eller trist med glade dager?
Er du flink med dumme innfall
eller dum med flinke innfall?
Og slik fortsatte og fortsatte
og fortsatte den,
og aldri, aldri, aldri, aldri
spør jeg en sebra
om striper igjen.

–  Shel Silverstein –

Se filmen om Jenny

Diktet er hentet fra samlingen Lys på loftet (1988). Gjendiktet av Per Axel Prydz. Ernst G. Mortensens forlag AS.
(Original: A light in the Attic, 1981). Gjengitt med tillatelse.