Demens - til ettertanke
Demens - til ettertanke
Demens - til ettertanke

Hvordan kan treningskontakten bidra til at Magnus får gode opplevelser?

Hjelp meg å huske
at når min bror
ikke alltid holder
samme takt som
meg, er det kanskje
fordi han følger
takten fra en
annen tromme

–  Indiansk ordspråk –

Se filmen om Magnus