Oppdagelse gjennom veiledning

Støttekontakten står ikke alene, han eller hun har en veileder som gir oppfølging. Veilederen hjelper både med planlegging og med gode råd underveis.

Alle som har oppdrag som støttekontakt vil komme i situasjoner der det er nødvendig å tenke gjennom hva som skjer, hvordan man kan oppføre seg, hvilke valg man har i ulike sammenhenger. Veiledning kan være avgjørende for at man klarer å forholde seg til en krevende oppgave eller situasjon som man har erfart eller som man har i vente. Men man trenger ikke oppleve problemer for å få veiledning, det kan være like viktig å få bekreftelse på at det man gjør er bra og hvorfor. Ofte vil veiledningen åpne for nye ideer og man oppdager nye måter å tenke på.

Veiledning kan foregå individuelt eller i gruppe. De som ikke har avtale om veiledning med en fagperson i kommunen, kan henvende seg til kommunen og be om å få en slik avtale.

 

LES MER I FORDYPNINGSHEFTE