Velg bort dårlige venner

Venner er de som skal muntre deg opp og støtte deg. Et av valgene er å velge bort dem som ikke ikke gjør det. Spesielt dem som motarbeider deg. Det kan være i vennekretsen, på jobb eller i andre sosiale sammenhenger. Man må ikke omgås dem som bryter deg ned.

15 May 2021